Tuesday, April 10, 2012

ഒരു പരിണാമ കഥ..

നക്ഷത്രമാകാന്‍ മോഹിച്ചു-
വാല്‍ നക്ഷത്രമാകുന്നു ജീവിതം.
പൊടിപടലങ്ങളുടെ നീണ്ട വാലുമായ്
ഒടുവിലൊരു ധൂമകേതുവായ്
എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നതീ ജീവിതം.

No comments:

Post a Comment